Rzeszowski Dom Kultury filia Załęże w okresie wakacyjnym zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 7 do 12 lat (rocznik 2005 - 2010) na letni wypoczynek. Zajęcia organizowane będą od 3 lipca do 4 sierpnia 2017 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00. Informujemy o braku wolnych miejsc na I i II tydzień letniego wypoczynku organizowanego w Rzeszowskim Domu Kultury filia Załęże.

Zespół Śpiewaczy KUMOSZKI z filii Załęże zdobył I miejsce w XVIII GALICYJSKICH KONFRONTACJACH KAPEL LUDOWYCH I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH w Dębicy. Jest to cykliczna impreza folklorystyczna mająca na celu prezentację i pielęgnację tradycji ludowej pieśni i muzyki z uwzględnieniem autentycznego repertuaru i sposobów wykonania. Jak co roku, wzięły w niej udział zespoły śpiewacze i kapele ludowe działające na terenie Podkarpacia. Konkurs zorganizował w dniu 13 maja 2017 roku Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy.